Vlamingen en Noord-Amerika

Boer vindt Land

Vlamingen en Noord-Amerika

Cover boek boer vindt land
Tussen 1850 en 1930 lieten tienduizenden Vlamingen hun geboorteland in de steek om in Noord-Amerika een beter bestaan uit te bouwen. Hard getroffen door de landbouwcrisis, klonk in de dorpen van Oost-Vlaanderen – en dan vooral in het nauwelijks geïndustrialiseerde Meetjesland – de luide lokroep van de Nieuwe Wereld. Aangemoedigd door verhalen van verwanten en kennissen maakten migranten de oversteek naar de Verenigde Staten of Canada.

De uitdagingen waren er nochtans niet min: overleven in een vaak bar klimaat, omgeven door mensen met een andere taal, religie en gewoonten, was een hele opgave. In groep stonden de landverhuizers sterker. Vooral in de Midwest en in de Canadese provincie Manitoba bouwden ze verschillende gemeenschappen uit waarin het vertrouwde Vlaamse leven zoveel mogelijk werd voortgezet. Een rijk verenigingsleven en nauwe contacten met de achterblijvers maakten het heimwee draaglijk, al keerden er velen gedesillusioneerd terug naar Europa.

In de tentoonstelling “Boer vindt land” (2014) maakten beeld en geluid de beleving, vertwijfeling, euforie en heimwee van de vele duizenden Meetjeslandse migranten bijna tastbaar. De bezoeker leerde van dichtbij hun leefwereld kennen, van de moeilijke omstandigheden op het negentiende-eeuwse Vlaamse platteland over de lange reis tot hun opname in de Noord-Amerikaanse samenleving. De tentoonstelling was een initiatief van het archief-, documentatie-, en onderzoekscentrum ADVN en kadert in het Museum van de Vlaamse Sociale Strijd van het Oost-Vlaamse provinciebestuur.

Onder redactie van Andreas Stynen, wetenschappelijk onderzoeker aan het ADVN, werd in hetzelfde jaar ook een publicatie uitgegeven. Onderzoekers uit de academische en heemkundige wereld brachten de belevenissen van anderhalve eeuw trans-Atlantische migratie in kaart, van de ontreddering in landelijk Vlaanderen tot de definitieve inburgering in de Noord-Amerikaanse maatschappij.

De projectwebsite “Boer vindt land” wil graag terugblikken op dit boeiende project en de tentoonstelling virtueel tot leven wekken.

De webtentoonstelling

De webtentoonstelling laat de bezoeker kennismaken met de verhalen van de vele Meetjeslandse migranten. De nazaten van landverhuizers komen daarbij ook aan het woord. Een kortfilm, foto’s en audiofragmenten getuigen van de nostalgie, dromen en verbeelding over het land van hun voorouders. Een land waar velen nog nooit zijn geweest en sommigen enkel hebben over horen spreken, maar waar ze hun hart en ziel aan verloren zijn.

In vier luiken is er aandacht voor de aanloop naar het vertrek, de overtocht naar de nieuwe wereld, de uitdagingen van het nieuwe leven en de gemeenschaps- en identiteitsvorming. Tot slot wordt ook doorverwezen naar de beeldbank, waar al het beeld- en geluidsmateriaal van het project wordt samengebracht.

Ga op verkenning

Aanloop

Aanloop

Nieuwe wereld

Nieuwe wereld

Uitdagingen

Uitdagingen

Samenleven

Samenleven

Familiegeschiedenis

Familiekunde Vlaanderen

Familiegeschiedenis vertelt het verhaal van je familie, van één of meerdere generaties of van enkele van je voorouders. Wie waren zij? Waar woonden ze en hoe verdienden ze hun brood? Wat waren hun dromen, hun angsten en verwachtingen?

Jouw familiegeschiedenis is bijzonder en uniek. En toch ook weer niet. Ze maakt deel uit van de ‘grote geschiedenis’. Misschien migreerden jouw voorouders wel? Een ruim aanbod aan achtergrondinformatie, bronnen en links toont je de weg om hen terug te vinden.

Marie-Charlotte Le Bailly reikt een stappenplan aan hoe je zelf jouw familiegeschiedenis op het spoor kan komen.

Lees meer