Disclaimer

Gebruik van beeldmateriaal

De afbeeldingen en andere types objecten in de beeldbank en op de website kunnen in beperkte resolutie voor eigen gebruik worden afgedrukt of gedownload. Een hogeresolutiekopie voor deze doeleinden kan aangevraagd worden. Voor commerciƫle activiteiten moet de toestemming gevraagd worden aan de eigenaar die het origineel in bezit heeft. De objecten en collecties worden door de digitalisering en de ontsluiting op de website geen eigendom van de organisator; ze blijven eigendom van de collectiehouder.

Auteurs- en portretrecht

In principe zijn alle beelden en objecten in de beeldbank opgenomen met toestemming van diegene die de auteursrechten bezit. Indien u meent dat voor een bepaald object het auteursrecht van de fotograaf of zijn/haar erfgenamen, of het portretrecht geschonden werd, neem dan contact op met onze organisatie.